Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Liiketoimintakumppanit, Asiakkaat ja Toimittajat

Tässä asiakirjassa kuvataan Metsä Prime Oy:n liiketoimintakumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien henkilötietojen käsittely.

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle sekä valvontaviranomaiselle. Muutamme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Metsä Prime Oy noudattaa henkilötietojesi käsittelyssä ajantasaista lainsäädäntöä.

 

1.Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Metsä Prime Oy
Osoite: Mujeniementie 45 a,  81260 Ahveninen
Y-tunnus: 2555926-5

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Jarno Pikkarainen, jarno.pikkarainen@metsaprime.fi

 

2.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Metsä Prime Oy kerää liiketoimintakumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien sekä näiden edustajien henkilötietoja yhteydenpitotarkoituksiin, sopimushallintaan, viestintään ja laskujen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän lakivelvoitteiden täyttymistä varten.

 

3.Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme?

Metsä Prime Oy käsittelee liiketoimintakumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien sekä heidän edustajien seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Nimi
  • Yhteystiedot: Työosoite, työpuhelinnumero, työsähköpostiosoite
  • Tehtävänimike
  • Yrityksen nimi
  • Laskutustiedot

 

4.Mistä keräämme tiedot, säännönmukaiset tietolähteet?

Rekisteröidystä tallennetaan henkilön itsensä antamat tiedot tai yrityksen edustajan antamat tiedot.

 

5.Kenelle vastaanottajille luovutamme tai siirrämme henkilötietoja?

Taloushallinnon palveluntarjoajalle osto- ja myyntilaskujen käsittelyä varten. Luovutuksen peruste on rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajan välinen käsittelysopimus.

Tilintarkastajalle lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamista varten. Luovutuksen peruste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Viranomaisille, kun on tarpeen lakisääteisten vaatimusten toteuttamisen noudattamiseksi.

 

6.Käsitelläänkö tai siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolella?

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7.Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötiedot säilytetään liiketoimintakumppanuuden ja asiakassuhteen keston ajan sekä lakisääteisten velvoitteiden mukaisen ajan. Toimittajatiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan sekä lakisääteisten velvoitteiden mukaisen ajan.

Laskutustiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

 

8.Henkilötietojen suojaus

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla.

Metsä Prime Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojausmenetelmiä henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyoikeus on rajattu niihin henkilöihin , jotka tarvitsevat tietoja niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty.

 

9.Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee sinun henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojasi.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen. Rekisterinpitäjä ei suorita automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

 

10.Yhteystiedot

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyasioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Metsä Prime Oy

Jarno Pikkarainen

Osoite: Mujeniementie 45 a, 81260 Ahveninen

Sähköposti: jarno.pikkarainen@metsaprime.fi

 

Tietosuojaselosteen laatimispäivä 25.5.2018.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja palveluistamme tai antaa palautetta?